1 | 2 | 3 | 4

Huistelefoon

Eind 19e eeuw neemt ook de interesse toe voor telefonie binnen (grote) gebouwen en bedrijven. Ter lering en de vermaak hiernaast een stukje uit het boek "Practische Handleiding voor de Huistelegraphie en Huistelephonie" van Th. Erldt uit 1900.

De huistelefoons zijn toestellen zoals deze of deze; ik noem ze in dit museum "intercoms". Het betreffende telefoonsysteem wordt van energie voorzien door een in huis aanwezige batterij; het oproepen van een ander toestel gebeurt door indrukken van een knop op de telefoon of door het optillen van de telefoonhoorn. In beide gevallen gaat bij de opgeroepene een bel (type gelijkstroom) rinkelen. Soms is er op het toestel een keuzeschakelaar, soms zijn er externe schakelaars. Zo ontstaan installaties waarin tussen meerdere toestellen heen en weer gebeld kan worden, of zoals men het rond 1900 verwoordde: "telephonische gemeenschap" plaats kan vinden.

Alle nieuwe vindingen en ontwikkelingen gaan met vallen en opstaan. Wat gebeurt er als u in het stukje hiernaast het woord "(huis)telephonie" vervangt door "PC" of "LAN" ?

Achtergronden

 • Het telefoontoestel
  De vorm, het uiterlijk van het telefoontoestel is sinds zijn introductie flink geëvolueerd, vooral door toepassing van steeds weer nieuwe materialen. Het aanvankelijke hout werd…
 • De uitvinders
  Er is nog wel wat discussie over de vraag wie de echte uitvinder van de telefoon is. Tal van verhalen doen de ronde, zwartmakerij en…
 • De werking
  In het navolgende leg ik voor de geïnteresseerde leek uit hoe hoe het telefoontoestel functioneert. Ik ga voorbij aan de eerste experimenten die werden gedaan…
 • Signaal-ruis verhouding
  De signaal-ruis verhouding (S/N) is één van de centrale begrippen in de wereld van de telecommunicatie en één van de belangrijkste…
 • Signalering
  Behalve zenden en ontvangen van spraak, moet een telefoontoestel ook nog aan een telefooncentrale kunnen melden dat de gebruiker een gesprek wil voeren en zo…
 • Lijnkiezers & Serietoestellen
  Lijnkiezers en serietoestellen; wat zijn het en wat zijn hun verschillen. Lijnkiezers en serietoestellen zijn toestellen ontworpen voor kleine bedrijven, kantoren, thuispraktijken e.d., waarbij er…
 • Zwijg, of zeg iets, dat beter is dan zwijgen.
  Pythagoras