1 | 2 | 3 | 4

Het Museum

Welkom bij TELEFOONMUSEUM.EU


In dit online telefoonmuseum staat het merendeel van mijn verzameling telefoontoestellen. De verzameling - en als vervolg daarop het museum - is ontstaan uit belangstelling voor telefonie en in het bijzonder voor het artefact waarmee de gebruiker, en wie is dat niet, te maken heeft: het telefoontoestel.

Het museum is chronologisch ingedeeld: telefoons zijn geëtaleerd in vijf periodes van 20 jaar in de 20e eeuw, de periode voor 1900 en de periode na 2000. Bij elke periode staat een korte typering van de belangrijke ontwikkelingen van de toestellen gedurende die tijd. Bovendien is bij veel toestellen een toelichting beschikbaar in de vorm van een korte beschrijving van kenmerken, een extra foto of een elektrisch schema, al naar gelang het materiaal wat ik beschikbaar heb (en de tijd ...).
De zoekfunctie biedt allerlei mogelijkheden om datgene te vinden waar uw belangstelling naar uitgaat.

Hier en daar is achtergrondinformatie toegevoegd. Ook is er een pagina met koppelingen. Dit zijn vooral links naar andere plaatsen op het internet waar informatie over telefonie wordt geëtaleerd maar ook naar nog wat ander belangwekkende zaken.
En tenslotte nog een beetje over mezelf.

Op dit moment zijn nagenoeg alle toestellen tot 2000 geëtaleerd, vanaf 2000 ben ik nog bezig. De site met links is ook nog wat beperkt.

Tenslotte: mijn online museum is op geen enkele manier bedoeld als concurrent van andere, soortgelijke sites; het is uitsluitend de etalage voor mijn verzameling.

Freerk Kuperus

Achtergronden

 • Het telefoontoestel
  De vorm, het uiterlijk van het telefoontoestel is sinds zijn introductie flink geëvolueerd, vooral door toepassing van steeds weer nieuwe materialen. Het aanvankelijke hout werd…
 • De uitvinders
  Er is nog wel wat discussie over de vraag wie de echte uitvinder van de telefoon is. Tal van verhalen doen de ronde, zwartmakerij en…
 • De werking
  In het navolgende leg ik voor de geïnteresseerde leek uit hoe hoe het telefoontoestel functioneert. Ik ga voorbij aan de eerste experimenten die werden gedaan…
 • Signaal-ruis verhouding
  De signaal-ruis verhouding (S/N) is één van de centrale begrippen in de wereld van de telecommunicatie en één van de belangrijkste…
 • Signalering
  Behalve zenden en ontvangen van spraak, moet een telefoontoestel ook nog aan een telefooncentrale kunnen melden dat de gebruiker een gesprek wil voeren en zo…
 • Lijnkiezers & Serietoestellen
  Lijnkiezers en serietoestellen; wat zijn het en wat zijn hun verschillen. Lijnkiezers en serietoestellen zijn toestellen ontworpen voor kleine bedrijven, kantoren, thuispraktijken e.d., waarbij er…
 • De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.
  Albert Einstein