1 | 2 | 3 | 4

Type A en Type B

Type A en Type B telefoontoestellen.

In het tijdperk van de inductor telefoons maakte de Nederlandse telefoondienst onderscheid tussen toestellen van het types A en B. Bij type A zijn bel en inductor in serie geschakeld, bij type B staan ze parallel. Om in beide gevallen de inductor voldoende energie aan de centrale te laten leveren, is de weerstand van de bel bij type A laag, (~ 200 ohm) en die van type B ongeveer 1000 ohm.
Omdat deze verschillen in weerstand verschil in elektrisch gedrag met zich meebrengen, is het van belang om te weten met welk type je te maken hebt en zijn de toestellen voorzien van een type plaatje.

Achtergronden

 • Het telefoontoestel
  De vorm, het uiterlijk van het telefoontoestel is sinds zijn introductie flink geëvolueerd, vooral door toepassing van steeds weer nieuwe materialen. Het aanvankelijke hout werd…
 • De uitvinders
  Er is nog wel wat discussie over de vraag wie de echte uitvinder van de telefoon is. Tal van verhalen doen de ronde, zwartmakerij en…
 • De werking
  In het navolgende leg ik voor de geïnteresseerde leek uit hoe hoe het telefoontoestel functioneert. Ik ga voorbij aan de eerste experimenten die werden gedaan…
 • Signaal-ruis verhouding
  De signaal-ruis verhouding (S/N) is één van de centrale begrippen in de wereld van de telecommunicatie en één van de belangrijkste…
 • Signalering
  Behalve zenden en ontvangen van spraak, moet een telefoontoestel ook nog aan een telefooncentrale kunnen melden dat de gebruiker een gesprek wil voeren en zo…
 • Lijnkiezers & Serietoestellen
  Lijnkiezers en serietoestellen; wat zijn het en wat zijn hun verschillen. Lijnkiezers en serietoestellen zijn toestellen ontworpen voor kleine bedrijven, kantoren, thuispraktijken e.d., waarbij er…
 • Beleefdheid is de olie die de onderlinge wrijving vermindert.
  Democritus