Signaal-ruis verhouding

decibelDe signaal-ruis verhouding (S/N) is één van de centrale begrippen in de wereld van de telecommunicatie en één van de belangrijkste factoren in de dimensionering van telecommunicatienetwerken.


Het signaal is datgene wat we willen overbrengen, de spraak; met ruis wordt alle (ver)storing bedoeld die ontstaat tijdens het transport van het signaal door een netwerk. In de wereld van de telefonie is S/N de sterkteverhouding tussen de spraak en de storingen.
Om de verstaanbaarheid bij telefonie te waarborgen is internationaal afgesproken te streven naar een S/N aan het einde van een telefoonverbinding van ongeveer 30: de spraak is een factor 30 sterker dan alle verstoringen samen. Ervaring leert, dat bij een S/N van 30 de ontvangen spraak goed verstaanbaar is.

In de telecommunicatie hanteert men bij beschouwingen over signalen en signaalsterktes over het algemeen een logaritmische eenheid, de decibel (dB) volgens de formule:  10 x log ( S / N ).
Een factor 30 komt dan overeen met ongeveer 15 dB.

De dB is dus een verhouding en zegt niets over de absolute sterkte van het geluid !!