Print deze pagina

De periode vóór 1900

Vanaf 1876, als Bell de telefoon introduceert, wordt er ook al meteen in Europa geëxperimenteerd met toestellen: Ericsson, een bedrijf dat telegraaftoestellen repareert en Siemens komen al snel met commerciële producten. freerk kuperus

In Nederland beginnen de proeven met telefoons in 1877. Vier jaar later, op 1 juni 1881, wordt in Amsterdam het eerste lokale, of zoals men destijds zei communale, telefoonnet geopend. Eerder in dat jaar, op 15 februari, was er in De Cocksdorp al een z.g. "Rijkstelegraafkantoor met vereenvoudigde telegraphische inrigting" geopend van waaruit telegrammen met behulp van een telefoontoestel werden doorgesproken naar ander telegraafkantoren. 1881 wordt daarom aangehouden als het jaar waarin de telefonie in Nederland is geïntroduceerd.

Een prachtig voorbeeld van een mooi ontworpen telefoon uit deze periode is de door Lars Magnus Ericsson zelf ontworpen "Skeleton"; een telefoon zonder behuizing.

Verderop een beschrijving van de toestellen, hier alvast een diashow van alle telefoons uit het museum van voor 1900.

 


0134.jpg 0385.jpg 0437.jpg

0520.jpg 0564.jpg